Veilig werken met gereedschap?

[sharing_buttons]

Het is vanzelfsprekend dat iedereen gebruik wil maken van veilig gereedschap. Wanneer je gereedschap aanschaft in de winkel kan je de producten goed bekijken en om eventuele toelichting vragen aan de verkoper. Online is dit een ander verhaal. Wie zegt dat de hamer echt zo solide is als wordt beweerd? Er zijn een aantal maatregelen genomen om de prestaties van gereedschap te garanderen.Dit geldt voor zowel voor gereedschap op de wekvloer als gereedschap voor particulier gebruik. Welke acties worden er genomen en welke acties kan je zelf ondernemen om veilig te kunnen werken?

CE-markering
Zoals aangegeven is het belangrijk dat bouwproducten de beloofde prestaties leveren. Om deze prestaties te kunnen garanderen is de CE-markering in het leven geroepen. De markering maakt duidelijk dat een bouwproduct veilig te gebruiken is. De markering is inmiddels verplicht voor veel producten binnen de Europese Unie.

Inspectie op de werkplek
Op de bouw worden regelmatig gerichte controles uitgevoerd. Op deze manier kan de inspectie de veiligheid bij het gebruik van apparatuur nog beter waarborgen. Er is gebleken dat het aantal ongevallen met gereedschap na het invoeren van inspecties flink is afgenomen.

Werkomgeving
Het is verstandig de werkomgeving veilig te houden. Gereedschap dat tijdelijk niet wordt gebruikt is het beste op te bergen in een gereedschapswagen en automatisch gereedschap moet altijd worden uitgeschakeld. Verwondingen door verkeerd gebruik van gereedschap kunnen niet worden opgelost door een keurmerk of andere maatregel.

Onderhoud
Ondanks het feit dat het gereedschap binnen de EU is voorzien van dergelijk keurmerk moet men het gereedschap zelf onderhouden. Wanneer het gereedschap niet goed onderhouden wordt kan de kwaliteit niet door de fabrikant of verkoper worden gewaarborgd.